ผู้นำเข้า จำหน่ายอุปกรณ์ไฮดรอลิกและอะไหล่รถยกของใหม่และมือสองในราคาย่อมเยา

TRADING CENTER FOR HYDRAULIC AND FOLKLIFT PARTS BOTH NEW AND SECOND HAND WITH COMPETITIVE PRICE

TEL: 02-3165229, 02-3165230, 02-3165231, 081-6405294

FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/RUNGROJHYDRAULIC

Caproni

 

Pressure range available 120 bar – 250 bar

Displacement range available 16 cc/rev – 60 cc/rev

_____________________________________________________________________________________________

Shaft available Straight key , 13 teeth Spline

_____________________________________________________________________________________________

Flange available 2 bolt flange , 4 bolt flange

 _____________________________________________________________________________________________

Series available SERIES 20 , SERIES 30

 

 

SERIES 20

SERIES NAME                                      SERIES 20

Shaft                                                 Straight  , 10 teeth spline     

Flange                                               2 bolt  flange

 

SERIES 30-1

SERIES NAME                                      SERIES 30

Shaft                                                 Straight  , 13 teeth spline    

Flange                                               2 bolt  flange , 4 bolt  flange

 SERIES 30-2

SERIES NAME                                      SERIES 30

Shaft                                                 Straight  , 13 teeth spline    

Flange                                               2 bolt  flange , 4 bolt  flange

Copyright © 2012 Rungroj Group Thailand | www.facebook.com/rungrojhydraulic | 02-3165229-31 F: 02-3165235